ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 010519
ชื่อสินค้า : DETECTION SENSOR UNIT FOR MICROSCOPIC
รหัสมาตรฐาน : B-SENS-UNIT
963.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 010521
ชื่อสินค้า : CONTROLLER UNIT FOR MICROSCOPIC
รหัสมาตรฐาน : B-CONT-UNIT
13,000.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 010522
ชื่อสินค้า : SENSOR HARNESS FOR MICROSCOPIC
รหัสมาตรฐาน : B-SENS-H
3,852.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041648
ชื่อสินค้า : MULTI-EJECTOR
รหัสมาตรฐาน : ESVM-08-S-3
14,444.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041836
ชื่อสินค้า : In-line cylinder multi ejector
รหัสมาตรฐาน : ESVMR1-10-3
7,222.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041860
ชื่อสินค้า : Multi ejector
รหัสมาตรฐาน : ESVMR-A
7,704.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041861
ชื่อสินค้า : Option parts A
รหัสมาตรฐาน : ESVMR-A-A
722.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 110663
ชื่อสินค้า : Silencer for ESVMR
รหัสมาตรฐาน : L18382-106
770.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 183509
ชื่อสินค้า : MULTI EJECTOR
รหัสมาตรฐาน : SVM-08SG
42,130.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 299653
ชื่อสินค้า : Silencer for ESVMR
รหัสมาตรฐาน : 32.16.009
2,167.00 บาท
ชิ้น