ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 370026
ชื่อสินค้า : ALUMINUM PLATE
รหัสมาตรฐาน : 5T*400*1200
4,911.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370027
ชื่อสินค้า : ALUMINUM PLATE
รหัสมาตรฐาน : 5T*400*400
1,685.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370028
ชื่อสินค้า : ALUMINUM PLATE
รหัสมาตรฐาน : 5T*400*300
1,300.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370029
ชื่อสินค้า : ALUMINUM PLATE
รหัสมาตรฐาน : 3T*400*1200
2,918.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370074
ชื่อสินค้า : ALUMINUM ANGLE
รหัสมาตรฐาน : 3T*30*30*2M
602.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370075
ชื่อสินค้า : ALUMINUM ANGLE
รหัสมาตรฐาน : 4T*40*40*2M
1,247.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370076
ชื่อสินค้า : ALUMINUM ANGLE
รหัสมาตรฐาน : 5T*50*50*2M
1,367.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370077
ชื่อสินค้า : ALUMINUM ANGLE
รหัสมาตรฐาน : 5T*30*30*2M
833.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370373
ชื่อสินค้า : ALUMINUM FLAT STRIP
รหัสมาตรฐาน : 10T*30*2M
987.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 370374
ชื่อสินค้า : ALUMINUM FLAT STRIP
รหัสมาตรฐาน : 10T*50*2M
1,830.00 บาท
ชิ้น