ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 101206
ชื่อสินค้า : SUS PIPE CUTTER
รหัสมาตรฐาน : K-203
2,407.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 101207
ชื่อสินค้า : SUS PIPE CUTTER BLADE
รหัสมาตรฐาน : K-203-1
481.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131078
ชื่อสินค้า : NIPPER BRACKET A
รหัสมาตรฐาน : N01915-301
1,059.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131080
ชื่อสินค้า : NIPPER BRACKET C
รหัสมาตรฐาน : N01915-303
1,252.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131092
ชื่อสินค้า : PARALLEL CONNECTOR PHI.8-12
รหัสมาตรฐาน : NO1861-101
457.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131093
ชื่อสินค้า : PARALLEL CONNECTOR PHI.12/12
รหัสมาตรฐาน : N01861-102
457.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131094
ชื่อสินค้า : PARALLEL CONNECTOR PHI.20-12
รหัสมาตรฐาน : N01861-104
674.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131096
ชื่อสินค้า : PARALLEL CONNECTOR PHI.8-8
รหัสมาตรฐาน : N01861-107
554.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131097
ชื่อสินค้า : CONNECTOR FOR SSW
รหัสมาตรฐาน : N0861-108
578.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131098
ชื่อสินค้า : CROSS CONNECTOR PHI.12-8
รหัสมาตรฐาน : N01861-201
481.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131103
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.12-12
รหัสมาตรฐาน : N01861-301
457.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131104
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.12-8
รหัสมาตรฐาน : N01861-302
457.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131105
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.8-12
รหัสมาตรฐาน : NO1861-303
457.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131106
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.20-12
รหัสมาตรฐาน : N01861-304
626.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131107
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.20-20
รหัสมาตรฐาน : N01861-305
626.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131108
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.8-8
รหัสมาตรฐาน : N01861-306
626.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131109
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #1 PHI.12-20
รหัสมาตรฐาน : N01861-307
626.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131110
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #2 PHI.12-12
รหัสมาตรฐาน : N01861-401
626.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131111
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #2 PHI.12-8
รหัสมาตรฐาน : N01861-402
626.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131112
ชื่อสินค้า : T CONNECTOR #2 PHI.8-12
รหัสมาตรฐาน : N01861-403
626.00 บาท
ชิ้น
1 2 3 >  Last