วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

ลูกค้าสามารถชำระด้วยเงินได้ที่สำนักงาน ในวันที่มารับสินค้า

โอนชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี

บริษัท สตาร์ เซกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่บัญชี

197-039-796-2

สาขา

ถนนนานาเหนือ

ประเภท

บัญชีออมทรัพย์


เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ กรุณาชำระเงินโดยมีเศษสตางค์ต่อท้าย โดยท่านสามารถชำระด้วย
วิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, ฝากเงินสดด้วยเครื่อง ADM, Internet Banking
(กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อยืนยัน)
**หลังจากชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งผ่านช่องทางต่อไปนี้
1. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 0-2651-0285-7
2. แจ้งผ่านโทรสาร โดยส่งหลักฐานมาที่ 0-2651-0288