ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 072599
ชื่อสินค้า : AUTO QUICK CHUCK CHANGE HANGER
รหัสมาตรฐาน : HSS
5,778.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072600
ชื่อสินค้า : AUTO QUICK CHUCK CHANGE HANGER
รหัสมาตรฐาน : HSL
11,074.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072601
ชื่อสินค้า : AUTO QUICK CHUCK CHANGE HANGER
รหัสมาตรฐาน : HSAL
24,074.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072602
ชื่อสินค้า : AUTO QUICK CHUCK CHANGE HANGER
รหัสมาตรฐาน : HLAL
28,889.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072732
ชื่อสินค้า : NEO CHUCK HANGER(FIXED SIDE)
รหัสมาตรฐาน : HNE-48
13,963.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 072733
ชื่อสินค้า : NEO CHUCK HANGER(FIXED SIDE)
รหัสมาตรฐาน : HNE-S
14,444.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 196532
ชื่อสินค้า : HANGER TOOL
รหัสมาตรฐาน : TS
867.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 196533
ชื่อสินค้า : HANGER TOOL
รหัสมาตรฐาน : TSA
2,167.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 196636
ชื่อสินค้า : NEO CHUCK HANGER(TOOL SIDE)
รหัสมาตรฐาน : TNE-48I
7,463.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 196637
ชื่อสินค้า : NEO CHUCK HANGER(TOOL SIDE)
รหัสมาตรฐาน : TNE-SI
7,463.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 196656
ชื่อสินค้า : HANGER TOOL
รหัสมาตรฐาน : TLA1
4,237.00 บาท
ชิ้น
NOT AVAILABLE
รหัสสินค้า : 072811
ชื่อสินค้า : Magnet chuck hanger (fix side)
รหัสมาตรฐาน : HNE-SL
18,778.00 บาท
ชิ้น