ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 000012
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH
รหัสมาตรฐาน : AZ8166
1,589.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 002161
ชื่อสินค้า : MULTI AND CIRCUIT BOARD
รหัสมาตรฐาน : AND/OR-EU
4,815.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 002237
ชื่อสินค้า : MULTI AND CIRCUIT BOARD 4P
รหัสมาตรฐาน : AND/OR-EU-4P
3,370.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 020837
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH MOUNTING BRACKET
รหัสมาตรฐาน : CP-059-A
809.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 020838
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH MOUNTING BRACKET
รหัสมาตรฐาน : CP-059-B
838.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 020839
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH MOUNTING BRACKET
รหัสมาตรฐาน : CP-059-C
915.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 021009
ชื่อสินค้า : LIMIT SWITCH MOUNTING BRACKET
รหัสมาตรฐาน : CP-070
746.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 030282
ชื่อสินค้า : AUTO SWITCH(REED SWITCH)
รหัสมาตรฐาน : D-A93
722.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 040560
ชื่อสินค้า : OPTICAL FIBER THROUGH BEAM PHI.1
รหัสมาตรฐาน : E32-T24
6,163.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041412
ชื่อสินค้า : PHOTO-ELECTRIC SENSOR
รหัสมาตรฐาน : E3T-SL21R(NPN)
4,430.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041413
ชื่อสินค้า : OPTICAL FIBER THROUGH BEAM PHI.3
รหัสมาตรฐาน : E32-T12R
2,167.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041414
ชื่อสินค้า : OPTICAL FIBER REFLECT PHI.3
รหัสมาตรฐาน : E32-D12R
2,167.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041415
ชื่อสินค้า : PHOTO AREA SENSOR
รหัสมาตรฐาน : E32-T16PR
7,704.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041416
ชื่อสินค้า : FIBER AMPLIFIER
รหัสมาตรฐาน : E3X-DA11AT-S(NPN)
9,244.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041417
ชื่อสินค้า : PROXIMITY SENSOR FOR RUNNER CONFIRM
รหัสมาตรฐาน : E2S-W13(NPN)
1,107.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041640
ชื่อสินค้า : PROXIMITY SENSOR FOR RUNNER CONFIRM
รหัสมาตรฐาน : E2S-W15(PNP)
1,107.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041641
ชื่อสินค้า : FIBER AMPLIFIER
รหัสมาตรฐาน : E3X-DA41AT-S(PNP)
9,244.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041649
ชื่อสินค้า : PHOTO-ELECTRIC SENSOR
รหัสมาตรฐาน : E3T-SL23R(PNP)
4,430.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041696
ชื่อสินค้า : FIBER AMPLIFIER
รหัสมาตรฐาน : E3X-MDA11(NPN)
10,833.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 041697
ชื่อสินค้า : FIBER AMPLIFIER MOUNTING BRACKET
รหัสมาตรฐาน : E39-L143
217.00 บาท
ชิ้น
1 2 >