ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 185124
ชื่อสินค้า : SUS SQUARE PIPE
รหัสมาตรฐาน : S10*20*1500
2,022.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185125
ชื่อสินค้า : SUS SQUARE PIPE
รหัสมาตรฐาน : S25*25*1500
2,167.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185126
ชื่อสินค้า : SQUARE CROSS CONNECTOR(10-20)
รหัสมาตรฐาน : S-CROSS 10-20
2,696.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185127
ชื่อสินค้า : SQUARE CROSS CONNECTOR(25-25)
รหัสมาตรฐาน : S-CROSS 25-25
3,130.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185128
ชื่อสินค้า : ATTACHMENT BRACKET(10-20-M6)
รหัสมาตรฐาน : S-ATBR 10-20?M6
674.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185129
ชื่อสินค้า : SQUARE SLIDE BRACKET(10-20)
รหัสมาตรฐาน : S-SLBR10-20
674.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185130
ชื่อสินค้า : SQUARE SLIDE BRACKET(20-10)
รหัสมาตรฐาน : S-SLBR20-10
819.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185131
ชื่อสินค้า : SQUARE SLIDE BRACKET(25-25)
รหัสมาตรฐาน : S-SLBR25-25
770.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185132
ชื่อสินค้า : SQUARE BRACKET(10-MCD)
รหัสมาตรฐาน : S-BR10 MCD
867.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185133
ชื่อสินค้า : SQUARE BRACKET(20-MCD)
รหัสมาตรฐาน : S-BR20 MCD
1,059.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185134
ชื่อสินค้า : SQUARE BRACKET(25-MCD)
รหัสมาตรฐาน : S-BR25 MCD
867.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185135
ชื่อสินค้า : CONVERSION BLOCK(25-PHI20)
รหัสมาตรฐาน : S-CBL25-D20
915.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185136
ชื่อสินค้า : CONVERSION BLOCK(25-10-20)
รหัสมาตรฐาน : S-CBL25-10-20
530.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185218
ชื่อสินค้า : PIPE END CAP 25*25
รหัสมาตรฐาน : S-CAP 25-25
34.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 185219
ชื่อสินค้า : PIPE END CAP 10*20
รหัสมาตรฐาน : S-CAP 10-20
34.00 บาท
ชิ้น