ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 060496
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER W/GUIDE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : GCYL20*20
5,296.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 060497
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER W/GUIDE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : GCYL20*40
5,778.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 060498
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER W/GUIDE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : GCYL20*50
6,019.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 060499
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER W/GUIDE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : GCYL20*75
6,741.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 060500
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER W/GUIDE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : GCYL20*100
7,222.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 060501
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER W/GUIDE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : GCYL20*150
9,630.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130707
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-20W
4,285.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130708
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-40W
4,767.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130709
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M10W
2,552.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130710
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M15W
2,648.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130711
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M20W
3,226.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130712
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M25W
3,274.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130713
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M30W
3,370.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130829
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-80W
5,489.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 130869
ชื่อสินค้า : CONTAINER CYLINDER REINFORCED(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-40WK
7,656.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131014
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M10S
3,130.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131015
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M15S
3,900.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 131016
ชื่อสินค้า : MINI CONTAINER CYLINDER(SINGLE)
รหัสมาตรฐาน : NCON-M20S
4,526.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 151261
ชื่อสินค้า : CONTAIDER CYLINDER HIGH-TORQUE(DOUBLE)
รหัสมาตรฐาน : PCON-50W
9,389.00 บาท
ชิ้น