ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 110654
ชื่อสินค้า : Pad rectangle w/ white SW for micro mini cylinder
รหัสมาตรฐาน : L1131-200
2,624.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 120003
ชื่อสินค้า : MINI CYLINDER-H(WITH RUBBER PAD)
รหัสมาตรฐาน : MCY-HS
1,175.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 122824
ชื่อสินค้า : CYLINDER FOR PIPE ATTACHMENT
รหัสมาตรฐาน : MCP-1210
1,059.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 122825
ชื่อสินค้า : CYLINDER FOR PIPE ATTACHMENT
รหัสมาตรฐาน : MCP-1220
1,156.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 122826
ชื่อสินค้า : CYLINDER FOR PIPE ATTACHMENT
รหัสมาตรฐาน : MCP-2010
1,059.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 122827
ชื่อสินค้า : CYLINDER FOR PIPE ATTACHMENT
รหัสมาตรฐาน : MCP-2020
1,252.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 122828
ชื่อสินค้า : CYLINDER FOR PIPE ATTACHMENT
รหัสมาตรฐาน : MCP-2030
1,637.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 123219
ชื่อสินค้า : MINI CYLINDER
รหัสมาตรฐาน : MCD1-10
506.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 123220
ชื่อสินค้า : MINI CYLINDER
รหัสมาตรฐาน : MCD1-20
616.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 200122
ชื่อสินค้า : MICRO MINI CYLINDER
รหัสมาตรฐาน : UMCD-5
1,011.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 200123
ชื่อสินค้า : MICRO MINI CYLINDER
รหัสมาตรฐาน : UMCD-10
1,035.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 200124
ชื่อสินค้า : MICRO MINI CYLINDER
รหัสมาตรฐาน : UMCD-5P
1,156.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 200125
ชื่อสินค้า : MICRO MINI CYLINDER
รหัสมาตรฐาน : UMCD-10P
1,117.00 บาท
ชิ้น