ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัพเดทราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 19/3/2015
ภาพสินค้า
รายละเอียด
ราคา/หน่วย(บาท)
การสั่งซื้อ
รหัสสินค้า : 140042
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT(ROBOT SIDE)
รหัสมาตรฐาน : OC-LA
7,704.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 140043
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT(TOOL SIDE)
รหัสมาตรฐาน : OC-LAII
5,056.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 140151
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT MANUAL/TOOL SIDE
รหัสมาตรฐาน : OA-SSI
2,215.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 140152
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT MANUAL/ROBOT SIDE
รหัสมาตรฐาน : OA-SA
3,130.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 140155
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT MANUAL/TOOL SIDE
รหัสมาตรฐาน : OA-LAI
5,056.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 140219
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT MANUAL/ROBOT SIDE
รหัสมาตรฐาน : OA-SSL
3,563.00 บาท
ชิ้น
รหัสสินค้า : 140222
ชื่อสินค้า : QUICK-CHUCK ATTACHMENT MANUAL/ROBOT SIDE
รหัสมาตรฐาน : OA1-LA
6,163.00 บาท
ชิ้น